انگشتر نقره فیروزه نیشابوری

2,640,000 تومان

سنگ فیروزه به درمان نواحی از بدن که تحت هجوم ویروسها و باکتری ها هستند یا نواحی آلوده کمک می کند.

انگشتر نقره فیروزه نیشابوری
انگشتر نقره فیروزه نیشابوری