انگشتر نقره فیروزه نیشابوری

2,090,000 تومان

سنگ فیروزه برای اصلاح گردش خون موثر است و جریان خون را هنگام پارگی رباطها و تاندونها ،

در بافتهای عضلانی زیاد تر می کند و بر روی کمبود اکسیژن ، مسمومیت های خونی واسترستاثیر مثبت دارد.

انگشتر نقره فیروزه نیشابوری
انگشتر نقره فیروزه نیشابوری