انگشتر نقره فیروزه نیشابوری

1,870,000 تومان

سنگ فیروزه برای تسکین بیماری های روحی

فیروزه افسردگی های روحی و روانی را نیز درمان می کند و برای آرام کردن بیماران عصبی مؤثر است

و اضطراب را از بیماران دور می کند.

انگشتر نقره فیروزه نیشابوری
انگشتر نقره فیروزه نیشابوری