انگشتر نقره آمتیست

2,220,000 تومان

استفاده از این سنگ سبب برکت در کسب و کار می شود.

آمتیست سبب تقویت اراده می شود لذا از آن در ترک اعتیاد و عادات ناپسند استفاده می گردد.

انگشتر نقره آمتیست