دی

گارنت

Garnet

لاجورد

Lapis Lazuli

اونیکس 

Onyx

آپاتیت

Apatite

رودونیت

Rhodonite

مرجان

Coral

آنجلیت

Angelite

کوارتز

Quartz

فیروزه

Turquoise

مالاکیت

Malachite