سنگ ماه فروردین

 

 

سنگ ماه اردیبهشت

 

 

سنگ ماه خرداد

 

 

خرداد
خرداد

سنگ ماه تیر

 

 

stone tir
tir stone

سنگ ماه مرداد

 

 

mordad
mordad

سنگ ماه شهریور

 

 

سنگ ماه تولد شهریور
shahrivar

سنگ ماه مهر

 

 

مهر
مهر

سنگ ماه آبان

 

 

ابان
ابان

سنگ ماه آذر

 

 

اذر
اذر

سنگ ماه دی

 

 

دی
دی

سنگ ماه بهمن

 

 

بهمن
بهمن

سنگ ماه اسفند

 

 

esfand
esfand

سنگ های ماه تولد کل سال 

سنگ ماه تولد همه ماه ها به صورت جداگانه آورده شده. معمولا هر ماهی دارای سنگ های متنوع است.
که این گوناگونی به انتخاب بهتر کمک میکند و قدرت انتخاب بیشتری را فراهم کرده است. 

ماه های سال؛ سنگ دارن؟!

سنگ های قیمتی ای هستند که با یک ماه مرتبط هستند، هر سنگ از یک معنی و اهمیت خاص برخوردار است.

مثلا وقتی از کسی می پرسید “سنگ تولدت چیه؟” تقریباً همیشه جواب را می دانند.
معمولاً آنها را در قطعه جواهراتی مانند گردنبند، دستبند، انگشتر یا گوشواره تهیه میکنند.

علاوه بر جواهرات، سنگهای مختص هر ماه را میشود به عنوان هدیه و یادگاری به عزیزان تقدیم کرد که البته این کار خریدهای هدیه تولد را آسان می کند.

از زمان های بسیار قدیم اعتقاد عمومی بر این است که پوشیدن سنگ اختصاصی ماه نمادی از سلامتی و خوشبختی است.

منشا پیدایش سنگهای تولد چیست؟

دانشمندان مسیحی در قرن پنجم ارتباط بین دوازده گوهر در پستان بند هارون، دوازده ماه سال و دوازده نشانه از زودیاک را برقرار کردند.
آنها این نظریه را مطرح کردند که هر گوهر به یک ماه مشخص یا ترازبینی نجومی متصل است و آنها مزایای درمانی را برای پوشیدن جواهرات متعلق به هر زمان را دریافت کردند. 

چه سنگی برای ماه تولدمه؟

برای اطلاعات دقیق در مورد سنگ ها؛ روی ماه خود کلیک کنید.